Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum im. Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Plany wynikowe, rozkłady materiału, kryteria oceniania - rok szkolny 2017/2018
Szkoła podstawowa klasy 4 - 8

Religia
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Matematyka
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia
Historia
Wychowanie do życia w rodzinie

  Plastyka
  Muzyka
  Wychowanie fizyczne
  Zajęcia komputerowe i informatyka
  Zajęcia techniczne i technika
  Przyroda
  Gimnazjum klasy 2 - 3

  Historia
  Język polski
  Matematyka
  Biologia
  Fizyka
  Chemia
  Geografia
  Edukacja dla bezpieczeństwa
  Wychowanie fizyczne
  Język angielski
  Wychowanie do życia w rodzinie

   Religia
   Informatyka
   Zajęcia techniczne
   Plastyka
   Muzyka

   Copyright © 2006 - 2018 by Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
   Autor: Jacek Ziemianek