Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum im. Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Plany wynikowe, rozkłady materiału, kryteria oceniania - rok szkolny 2015/2016
Szkoła podstawowa IV - VI
Religia
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Matematyka
Historia
Wychowanie do życia w rodzinie
Plastyka
Muzyka
Zajęcia komputerowe
Zajęcia techniczne
Przyroda
Gimnazjum

Klasy pierwsze gimnazjum:
Historia
Język polski
Matematyka
Biologia
Fizyka
Chemia
Geografia
Wychowanie fizyczne
Język angielski
Wychowanie do życia w rodzinie
Religia
Informatyka
Zajęcia techniczne
Copyright © 2006 - 2018 by Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
Autor: Jacek Ziemianek