Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum im. Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Plany wynikowe, rozkłady materiału, kryteria oceniania - rok szkolny 2016/2017
Szkoła podstawowa I - III

Klasa 1

Klasa 2
Klasa 3
Szkoła podstawowa IV - VI

Religia
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Matematyka
Historia
Wychowanie do życia w rodzinie

  Plastyka
  Muzyka

   Wychowanie fizyczne
   Zajęcia komputerowe
   Zajęcia techniczne
   Przyroda
    Gimnazjum

    Klasy pierwsze gimnazjum:
    Historia
    Język polski

     Matematyka
     Biologia

      Fizyka
      Chemia
      Geografia
      Edukacja dla bezpieczeństwa
      Wychowanie fizyczne
      Język angielski
      Wychowanie do życia w rodzinie

       Religia
       Informatyka
       Zajęcia techniczne
       Plastyka
       Muzyka
       Zasadnicza Szkoła Zawodowa

       Wychowanie fizyczne
       Copyright © 2006 - 2018 by Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
       Autor: Jacek Ziemianek