Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum im. Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Nauczyciele w ZPO w Siedlisku, rok szkolny 2017 / 2018.

-
Chwałek Tomasz
dyrektor szkoły, nauczyciel historii i WDŻ
-
Gorockiewicz Małgorzata
wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 3 PG
-
Nietupska Małgorzatapedagog szkolny
-
Chwałek Renata nauczyciel nauczania zintegrowanego, logopeda, wychowawca klasy 1a SP
-
Szymczak Halina nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy 1b SP
-
Gajewska Anna nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy 2a SP
-
Jeziorska Bożena nauczyciel nauczania zintegrowanego, plastyki, wychowawca klasy 2b SP
-
Jujka Marzena nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy 3 SP
-
Włodarczyk Piotr nauczyciel j. angielskiego, wychowawca klasy 4a SP
-
Aleksandra Kunysz nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 4b SP
-
Wioleta Mankiewicz nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 5 SP
-
Rogowska Bożena nauczyciel geografi, wychowawca klasy 6 SP
-
Przelicka Marta nauczyciel przyrody, biologii i chemii, wychowawca klasy 7 SP
-
Chilicka Małgorzata nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 2 PG
-
Majewska Dorota nauczyciel muzyki i plastyki, bibliotekarz, opiekun świetlicy
-
Bojko Elżbieta nauczyciel religii
-
Bubel Monika nauczyciel j. niemieckiego
-
Owczarek-Miedzińska Marcela nauczyciel j. angielskiego
-
Jurek Marta nauczyciel historii
-
Szydło Edyta nauczyciel matematyki i WDŻ
-
Urban Tadeusz nauczyciel zajęć artystycznych i tańca towarzyskiego
-
Rogowski Rafał nauczyciel wychowania fizycznego
-
Ziemianek Jacek nauczyciel fizyki, informatyki i techniki


Copyright © 2006 - 2018 by Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
Autor: Jacek Ziemianek