Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum im. Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
iDziennik
dostęp dla nauczycieli
Nauczyciele w Zespole Placówek Oświatowych w Siedlisku
rok szkolny 2013/2014
-
Tomasz Chwałek
dyrektor szkoły
-
Poślednia Anna
wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
-
Nietupska Małgorzata
pedagog szkolny, wychowawca klasy 3B PG
-
Chwałek Renata
logopeda
-
Majewska Dorota
bibliotekarz, opiekun świetlicy i centrum informacji mulimedialnej
-
Gajewska Anna
nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy 1 SP
-
Jeziorska Bożena
nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy 2 SP
-
Szymczak Halina
nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy 3 SP
-
Wioleta Mankiewicz
nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 4 SP
-
Rogowska Bożena
nauczyciel geografi, wychowawca klasy 5 SP
-
Krawczuk Marta
nauczyciel j. angielskiego, wychowawca klasy 6 SP
-
Chilicka Małgorzata
nauczyciel wychowania fizycznego i biologii, wychowawca klasy 1a PG
-
Ziemianek Jacek
nauczyciel fizyki, informatyki, wychowawca klasy 1b PG
-
Włodarczyk Piotr
nauczyciel j. angielskiego, wychowawca klasy 2A PG
-
Gorockiewicz Małgorzata
nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 2B PG
-
Aleksandra Kunysz
nauczyciel matematyki. wychowawca klasy 3A PG
-
Korotyszewska Elżbieta
nauczyciel historii i WOS-u, wychowawca klasy 1 ZSZ
-
Rogowski Rafał
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 2 ZSZ
-
Klincewicz Krystyna
nauczyciel j. niemieckiego, wychowawca klasy 3 ZSZ
-
Bojko Elżbieta
nauczyciel religii
-
Chmielewski Łukasz
nauczyciel wychowania fizycznego, techniki
-
Medyńska Ewa
nauczyciel religii
-
Lorentz Anna
nauczyciel muzyki
-
Urban Tadeusz
nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć artystycznych
-
Wrzesińska Renata
nauczyciel chemii w gimnazjum
Copyright © 2006 - 2013 by Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
Autor: Jacek Ziemianek