Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum im. Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Nauczyciele w Zespole Placówek Oświatowych w Siedlisku
rok szkolny 2016/2017

-
Chwałek Tomasz
dyrektor szkoły
-
Nietupska Małgorzata
pedagog szkolny
-
Majewska Dorota
nauczyciel muzyki i plastyki, bibliotekarz, opiekun świetlicy
-
Gajewska Anna
nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy 1A SP
-
Jeziorska Bożena
nauczyciel nauczania zintegrowanego, plastyki, wychowawca klasy 1B SP
-
Jujka Marzena
nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy 2A SP
-
Chwałek Renata
nauczyciel nauczania zintegrowanego, logopeda, wychowawca klasy 3A SP
-
Szymczak Halina
nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy 3B SP
-
Wioleta Mankiewicz
nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 4 SP
-
Rogowska Bożena
nauczyciel geografi, wychowawca klasy 5 SP
-
Przelicka Marta
nauczyciel przyrody i biologii, wychowawca klasy 6 SP
-
Chilicka Małgorzata
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 1A PG
-
Ziemianek Jacek
nauczyciel fizyki, informatyki, wychowawca klasy 1B PG
-
Gorockiewicz Małgorzata
nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 2 PG
-
Urban Tadeusz
nauczyciel wychowania fizycznego, tańca i zajęć artystycznych, wychowawca klasy 3A PG
-
Aleksandra Kunysz
nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 3B PG
-
Korotyszewska Elżbieta
nauczyciel historii i WOS, wychowawca klasy 3 ZSZ
-
Szydło Edyta
nauczyciel matematyki
-
Włodarczyk Piotr
nauczyciel j. angielskiego
-
Bubel Monika
nauczyciel j. niemieckiego
-
Bojko Elżbieta
nauczyciel religii
-
Chmielewski Łukasz
nauczyciel techniki
-
Okoń-Plinta Małgorzata
nauczyciel j. angielskiego
-
Medyńska Ewa
nauczyciel religii
-
Rogowski Rafał
nauczyciel wychowania fizycznego
-
Wrzesińska Renata
nauczyciel chemii


Copyright © 2006 - 2016 by Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
Autor: Jacek Ziemianek