Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum im. Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
Nauczyciele w Zespole Placówek Oświatowych w Siedlisku
rok szkolny 2014/2015
-
Tomasz Chwałek
dyrektor szkoły
-
Poślednia Anna
wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
-
Nietupska Małgorzata
pedagog szkolny
-
Chwałek Renata
nauczyciel nauczania zintegrowanego, logopeda, wychowawca klasy 1A SP
-
Majewska Dorota
nauczyciel muzyki i plastyki, bibliotekarz, opiekun świetlicy
-
Gajewska Anna
nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy 2 SP
-
Jeziorska Bożena
nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy 3 SP
-
Szymczak Halina
nauczyciel nauczania zintegrowanego, wychowawca klasy 1B SP
-
Wioleta Mankiewicz
nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 5 SP
-
Rogowska Bożena
nauczyciel geografi, wychowawca klasy 6 SP
-
Krawczuk Marta
nauczyciel j. angielskiego
-
Chilicka Małgorzata
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 2 PG
-
Ziemianek Jacek
nauczyciel fizyki, informatyki, wychowawca klasy 2 ZSZ
-
Włodarczyk Piotr
nauczyciel j. angielskiego, wychowawca klasy 3A PG
-
Gorockiewicz Małgorzata
nauczyciel języka polskiego i WOS, wychowawca klasy 3B PG
-
Aleksandra Kunysz
nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 1B PG
-
Fedak Tomasz
nauczyciel historii
-
Rogowski Rafał
nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 3 ZSZ
-
Klincewicz Krystyna
nauczyciel j. niemieckiego, wychowawca klasy 1 ZSZ
-
Izydorczyk Renata
nauczyciel religii
-
Chmielewski Łukasz
nauczyciel techniki
-
Medyńska Ewa
nauczyciel religii
-
Przelicka - Giedziun Marta
nauczyciel przyrody i biologii, wychowawca klasy 4 SP
-
Urban Tadeusz
nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć artystycznych, wychowawca klasy 1A PG
-
Wrzesińska Renata
nauczyciel chemii
Copyright © 2006 - 2014 by Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
Autor: Jacek Ziemianek