Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące
Gimnazjum im. Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - Sprawozdanie.

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
29 września 2017r. obchodziliśmy w szkole VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Ten matematyczny konkurs organizowaliśmy po raz pierwszy. Miał on na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć, jak mnożyć i dzielić, mieli okazję nadrobić te zaległości. Rodzice również mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością iloczynów, ilorazów, czynników, dzielnych i dzielników.

W ramach przygotowań do obchodów ŚDTM uczniowie szkoły przygotowywali plakaty o tematyce związanej z tabliczką mnożenia. Cały parter szkoły informował wszystkich, że w szkole odbędzie się taki konkurs. Dzień rozpoczęliśmy uroczystym apelem przy udziale p. dyrektora Tomasza Chwałka, który otworzył ten wyjątkowy dzień.

Na przerwach uczniowie - egzaminatorzy: Agata Mankiewicz, Izabela Piszewska, Zuzanna Bereś, Julia Dysiewicz, Natalia Gotowała i Biana Zegers egzaminowali ze znajomości tabliczki mnożenia uczniów naszej szkoły. Tabliczkę musieli przypomnieć sobie także nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice przyprowadzający do szkoły swoje pociechy. Egzaminatorzy wręczali odznaki Experta Tabliczki Mnożenia dla tych osób, które bezbłędnie rozwiązały przygotowane zadania.

Chcąc rozpropagować idee wśród mieszkańców Siedliska na wieś ruszył specjalny Patrol egzaminacyjny w składzie: Kacper Rytwiński, Damian Rojek wspomagany przez panie: Agatę Rytwińską i Sylwię Chwałek. Zadaniem Patrolu było zaproszenie do udziału w zabawie mieszkańców wsi. Patrol odwiedził Urząd Gminy w Siedlisku, Ośrodek Zdrowia, sklepy i inne instytucje publiczne oraz namawiał przechodniów do wzięcia udziału w konkursie. Egzamin z tabliczki mnożenia pomyślnie przeszli także radni Gminy, ponieważ egzaminatorzy pojawili się również na sesji Rady Gminy, która miała miejsce w tym właśnie dniu.


Oto wyniki przeprowadzonej akcji:

Do egzaminu przystąpiło:

Szkoła Podstawowa

Kl II - egzaminowanych  5 - egzamin zdał 1 uczeń, nie zaliczyło 4
Kl III - egzaminowanych 19 - egzamin zdał 1 uczeń, nie zaliczyło 18
Kl IVa - egzaminowanych 11 - egzamin zdało 4 uczniów, nie zaliczyło 7
Kl IVb - egzaminowanych 8 - egzamin zdało 5 uczniów, nie zaliczyło 3
Kl V - egzaminowanych 15 - egzamin zdało 13 uczniów, nie zaliczyło 2
Kl VI - egzaminowanych 19 - egzamin zdało 13 uczniów, nie zaliczyło 6
Kl VII - egzaminowanych 22 - egzamin zdało 16 uczniów, nie zaliczyło 6

Łącznie w szkole podstawowej egzaminowanych było 99 uczniów z czego tytuł Experta uzyskało 53 uczniów.


Gimnazjum

Kl II - egzaminowanych 21 - egzamin zdało 19 uczniów, nie zaliczyło 2
Kl III - egzaminowanych 17 - egzamin zdało 15 uczniów, nie zaliczyło 2


Łącznie w gimnazjum egzaminowanych było 38 uczniów, z czego tytuł Experta uzyskało 34 uczniów.

Tytuły "Eksperta Tabliczki Mnożenia" wśród dorosłych uzyskało 65 osób na 90 przepytanych.

Wszystkich cieszy fakt, że zdecydowana większość przeegzaminowanych osób wykazała się bardzo dobrą znajomością tabliczki mnożenia. Dzień ten wzbudził w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudził chęć zdrowej rywalizacji. Wiemy już na pewno, że to matematyczne święto, wejdzie na stałe do naszego szkolnego kalendarza.

Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia egzaminu.

Koordynatorzy:
Aleksandra Kunysz
Halina Szymczak
Zapraszamy do galerii (kliknij)Copyright © 2006 - 2018 by Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
Autor: Jacek Ziemianek